CFP: Teknik- och vetenskapshistoriska dagar 2015

[via TVHD]

Den 15–17 april 2015 anordnas den nationella konferensen Teknik- och vetenskapshistoriska dagar i Lund. Konferensen anordnas vartannat år och riktar sig till forskare och doktorander inom teknik- och vetenskapshistoria och angränsande forskningsfält samt till personer verksamma inom museisektorn. Arrangör för 2015 års konferens är avdelningen för idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet i samarbete med Svenska Nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria.

Inbjuden key-noteföreläsare är Kristin Asdal, Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) vid Oslo universitet.

Historiska studier av vetenskap och teknik bedrivs inom en rad discipliner och områden, alltifrån teknik- och vetenskapshistoria, idéhistoria, medicinhistoria, miljöhistoria, ekonomisk historia och teknik- och vetenskapsstudier till etnologi, sociologi och kulturstudier och vi vill uppmuntra doktorander och forskare från samtliga dessa discipliner att delta.

Vi välkomnar deltagare med följande typer av bidrag:

– Individuella papers eller presentationer på valfritt tema

– Förslag på sessioner på valfritt tema

– Individuella bidrag som anknyter till konferensens tema/teman

Inom ramen för konferensen planeras ett antal teman varav ett är ”Universitetshistoria – vägar till vitalisering och reflexion”. Universitetshistoria som genre har varit påfallande traditionell och främst producerats av enskilda lärosäten i samband med olika jubileer. Det universitetshistoriska temat vill därför inbjuda till en bred diskussion om hur denna genre kan förnyas men också göras mer allmängiltig och relevant. Inte minst mot bakgrund av universitetets snabba förändring under senare tid är det angeläget att utveckla en historieskrivning som kan ge nya perspektiv på universitetet som central kunskapsinstitution i samhället. Det inbegriper även kunskapsproduktionens villkor inom andra akademiska institutioner och miljöer samt hur denna kunskap tillämpas inom olika delar av samhället.

På fredag eftermiddag kommer det att finnas möjlighet för konferensens deltagare att besöka kärnkraftverket i Barsebäck för en guidad tur. Noteras bör att antalet platser på denna rundtur är begränsat. Konferensens språk är svenska, övriga skandinaviska språk samt engelska. Sista dag för anmälan av individuella abstracts (250 ord) och förslag på sessioner är 15 januari 2015. Anmälan sker på konferensens hemsida, där även praktisk information om boende, konferensavgift etc. kommer fortlöpande att uppdateras.

Eventuella övriga frågor skickas till: TVHD2015@kultur.lu.se

English summary: 
A national conference on the History of Science and Technology will be held in Lund, April 15–17, 2015. The conference is held every two years and is aimed at graduate students and researchers in the history of technology and science and adjacent research fields and to people working in the museum sector. Organizer for the 2015 conference is the Department of History of Science and Ideas, Lund University in cooperation with the the Swedish National Committee of the History of Technology and Science. The main topic of the conference 
is ”University History—ways to revitalization and reflection.” For further information, please send a message to: TVHD2015@kultur.lu.se or visit our website.

Steven Shapin to give Seminar at Lund University, Monday May 5

[via Thomas Kaiserfeld]

On Monday, May 5, at 1.15 pm, Steven Shapin, Professor of the History of Science, Harvard Univ., will give a seminar at the Dep. of Arts and Cultural Sciences, Lund University. The seminar will be held in Kulturanatomen, room 202, Biskopsgatan 7, Lund.

‘You are what you eat’: Historical changes in ideas about food and identity

Abstract

There is deep historicity to the adage ‘You are what you eat’. For a very long time, the relations between aliment and identity – personal and national – were understood in terms of Galenical dietetics and modes of analogical reasoning from the qualities of food to the qualities of people. ‘Hot’ foods, for example, made for a ‘hot’ temperament, and the stolidity of the ox might be transferred to people who ate its flesh.

This talk tracks the historical career and cultural significance of these relations, and, with the decline of both traditional dietetics and of analogical reasoning by the nineteenth and twentieth centuries, it describes the different cultural vocabulary used in modernity to talk about food and identity.

All welcome!

CFP: Teknik- och vetenskapshistoriska dagar 2015

[via TVHD]

Den 15–17 april 2015 anordnas den nationella konferensen Teknik- och vetenskapshistoriska dagar i Lund. Konferensen anordnas vartannat år och riktar sig till doktorander och forskare inom teknik- och vetenskapshistoria och angränsande forskningsfält samt till personer verksamma inom museisektorn. Arrangör för 2015 års konferens är Svenska Nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria i samarbete med Avdelningen för idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet.

Historiska studier av vetenskap och teknik bedrivs inom en rad discipliner och områden, alltifrån teknik- och vetenskapshistoria, idéhistoria, medicinhistoria, miljöhistoria, ekonomisk historia och teknik- och vetenskapsstudier till etnologi, sociologi och kulturstudier och vi vill uppmuntra doktorander och forskare från samtliga dessa discipliner att delta.

Vi välkomnar deltagare med följande typer av bidrag:

  • Individuella papers eller presentationer på valfritt tema
  • Förslag på sessioner på valfritt tema
  • Individuella bidrag som anknyter till konferensens tema/teman

Inom ramen för konferensen planeras ett antal teman varav ett är ”Universitetshistoria – vägar till vitalisering och reflexion”. Universitetshistoria som genre har varit påfallande traditionell och främst producerats av enskilda lärosäten i samband med olika jubileer. Det universitetshistoriska temat vill därför inbjuda till en bred diskussion om hur denna genre kan förnyas men också göras mer allmängiltig och relevant. Inte minst mot bakgrund av universitetets snabba förändring under senare tid är det angeläget att utveckla en historieskrivning som kan ge nya perspektiv på universitetet som centrala kunskapsinstitutioner i samhället. Det inbegriper även kunskapsproduktionens villkor inom andra akademiska institutioner och miljöer samt hur denna kunskap tillämpas inom olika delar av samhället.

Konferensens språk är svenska, övriga skandinaviska språk samt engelska.

Sista dag för anmälan av individuella abstracts och förslag på sessioner är 1 december 2014.

Anmälan och eventuella frågor skickas till: TVHD2015@kultur.lu.se

Announcement: Two Ph.D. positions in History of Ideas and Science, Lund University

Two  Ph.D. positions in History of ideas and sciences at the Division of History of  Ideas and Sciences, Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University.

Announcement in Swedish:

http://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar/lediga-anstallningar?Dnr=592881&Type=S

http://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar/lediga-anstallningar?Dnr=592868&Type=S

And in English:

http://www.lunduniversity.lu.se/o.o.i.s?id=24914&Dnr=592881&Type=E

http://www.lunduniversity.lu.se/o.o.i.s?id=24914&Dnr=592868&Type=E