Utlysning: Tema Q söker doktorander

[via LiU]

Tema Kultur och samhälle (Tema Q) söker minst tre nya doktorander för anställning från 2015-02-01. Ansökningstiden går ut den 25 september 2014. Vi välkomnar sökande inom temats hela forskningsområde, men pga tillgänglig handledarkompetens kommer särskild vikt läggas vid tre inom temat befintliga forskningsområden, nämligen a) kulturarvs- och modernitetsforskning, b) medierad kultur samt c) vithetsforskning. Anställningen förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska.

Mer information om utlysningen här.

För information om anställningarna och hur ansökan skall utformas se Kungörelsen.

Utlysning: Doktorandanställning tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet

Institutionen för tema vid Linköpings universitet utlyser två doktorandanställningar där åtminstone den ena har historisk inriktning. Doktorandprojektet avser närmare bestämt historiska paralleller mellan prostatabesvär och hysteri. Deadline för ansökan är den 24 mars 2014. Mer information finns här.