Om kollegialitet

1348446_bjo--rk--henrik

Kollegialitet, av latinets collegium, gille eller samfund av ämbetsbröder, har blivit något av ett nyckelord i den högskolepolitiska debatten av idag. Det har blivit ett omstritt begrepp i diskussionen om universitetens styrelseformer och den akademiska friheten, där kollegialiteten ofta ställs mot managementkulturens krav på linjestyrning. På uppdrag av Sveriges universitetslärarförbund har SMS-programmets Henrik Björck, professor i Idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet, nyligen publicerat en studie av kollegialitetsbegreppets idéhistoria. Ambition är, som han skriver i inledningen, att ge perspektiv på frågan om kollegialiteten och framförallt vad det egentligen är som står på spel i den. Skriften, som heter kort och gott Om kollegialitet, kan laddas ner som PDF här. Medlemmar i SULF kan utan kostnad beställa skriften i pappersformat här.