Some Images from the 1914 Solar Eclipse

I celebration of today’s solar eclipse (which only reached about 80 % here in Sweden) Jonas Häggblom, conservator at the Center for History of Science, has reproduced some material from a 1914 solar eclipse expedition to Sollefteå in the north of Sweden. The expedition was arranged by the Royal Swedish Academy of Sciences in Stockholm and led by physicist Bernhard Hasselberg (1848-1922).

xxx

Some documents relating to the eclipse. In the letter in the middle astronomer Hugo von Zeipel (1873-1959) has calculated the beginning and the end of the totality. The notebook to the left is from the actual event, and shows time stamps during the eclipse. Image: Jonas Häggblom/Center for the History of Science, Royal Swedish Academy of Sciences.

xxx

Overview of the Sollefteå site. The image of the sun was reflected by mirrors at the wall to the right, through the white tunnel, and into the camera mounted in the shed to the left. Hasselberg is the man with an umbrella in the center of the image. Image: Jonas Häggblom/Center for the History of Science, Royal Swedish Academy of Sciences.

xxx

The front end of the camera (right hand side pf the construction in the image above). The image of the sun was reflected by the coelostat to the left, onto the secondary mirror to the right, and into the camera objective in the middle. Image: Jonas Häggblom/Center for the History of Science, Royal Swedish Academy of Sciences.

xxx

Some photos of the totality taken from various sites in Sweden. Image: Jonas Häggblom/Center for the History of Science, Royal Swedish Academy of Sciences.

Original documents, images etcetera can be found at the Center for the History of Science at the Royal Swedish Academy of Sciences, Stockholm. In addition the eclipse event was also captured on film, and a six minute film clip, showing among other things Hasselberg in Sollefteå, is preserved at the Archival Film Collections of the Swedish Film Institute. Additional images from the Swedish eclipse expeditions can be found at Uppsala University Library.

Solförmörkelsejubileum

Idag är det hundra år sedan solförmörkelsen den 21 augusti 1914. Föranlett av detta har Jörgen Wiman vid Filmarkivet restaurerat och lagt ut en filmsekvens från tilldragelsen. Upptakten filmades utanför Sollefteå vid Kungl. Vetenskapsakademiens observationsstation. Fysikern Bernhard Hasselberg ledde tillsammans med Nils Nordenmark arrangemanget. Det avslutande avsnittet är däremot filmat i Stockholm.

sss

I sin kommentar till filmen skriver Wiman bland annat så här: ”Så när dagen kom då filmen var klar och vi skulle se den på riktigt slutade det med ett jätteskratt. Visserligen är 1914 ett solförmörkelseår men solförmörkelsen på den här filmen är en fejk i alla fall.” Vad han menar med det överlåter jag åt läsarna att upptäcka.

Filmen finns att titta på här. Mycket nöje.

Civilisationshistoriens skönaste kapitel: L.F. Svanbergs presidietal 1849

När L.F. Svanberg lade ner sitt presidium vid KVA 11 april 1849 höll han talet: ”Några reflexioner i anledning af kemins studium och om denna vetenskaps ställning i staten”. Där skriver han bl.a. följande:

Det är vetenskapernas historia, som tydligast lägger i dagen huru kulturen gått framåt, och huru vår själ tid efter annan företagit sig problemet af allt högre och högre ordning att lösa. Mången gång har jag tänkt på huruvida ej denna vore förtjänt af att mera framhållas än hvad som hittills varit händelsen, och innerligt är jag öfvertygad om att, såvida denna historia en gång kommer att utvecklas och studeras i alla våra undervisningsverk, man skall förundra sig över att den ädlaste af all historia blivit i så långliga tider försummad. Den utgör dock, kan man säga, civilisationshistoriens skönaste kapitel.

Svanberg, Lars Fredrik (1805-78), foto 1863, HS, Album 1, sid. 11

L.F. Svanberg

NASA:s öppna E-boksarkiv

Under det senaste decenniet har amerikanska NASA:s History Program Office arbetat för att tillgängliggöra en stor mängd rymdfartsrelaterad litteratur på nätet. Detta E-bibliotek, vilket idag rymmer hundratals titlar, kan nås här. Formateringarna har varierat under åren och en del texter finns som sammanhållna PDF:er, andra är sönderbrutna som följetongs-PDF:er, och ytterligare andra ligger som något svårnavigerade hemsidor. Men för den som är intresserad av rymdfartens historia, är detta ett alldeles utmärkt ställe att börja på. 

Ritning Mercury

Ritning från projekt Mercury 1959. Bild: NASA/History Program Office.

 

Digitalt kartarkiv

För omkring 25 år sedan började amerikanen David Rumsey samla kartor. Samlingen har sedan dess växt snabbt och spänner numera över 150000 kartor av alla de sorter. Geografiskt finns ett fokus på Nord- och Sydamerika, även om andra världsdelar finns väl representerade. De äldsta kartorna är från början av 1700-talet, de yngsta från 1950-talet. Som ett led i tillgängliggörandet av sin samling började Rumsey digitalisera kartorna vid mitten av 90-talet. Detta arkiv rymmer nu närmare 40000 kartor och de ligger alla i ett öppet e-arkiv som finns här. Förutom själva kartorna innehåller arkivet en rad mycket avancerade verktyg, som låter användare söka fram och jämföra olika kartor.

Efter en stunds botaniserande i arkivet kan jag konstatera att det är lätt att förlora sig här. Kartor har sin alldeles speciella magi, och arkivet är fullt av oväntade fynd, som till exempel Ignace Gaston Pardies (1636-1673) magnifika stjärnatlas, eller nedanstående illustrerade kartblad över Sverige och Norge.

Sverige och Norge 1863

Sverige och Norge. Från Illustrirter Handatlas fur Freunde der Erdkunde und Zum Gebrauch Beim Unterricht im verein mit Heinrich Leutemann Herausgegeben von Ehrenfried Leeder und Theodor Schade, Leipzig: F.A. Brockhaus, 1863 (David Rumsey/Digital public library of America).