Digitala kvarlåterskaper ICHSTM 2013

En försvarlig kontingent svenska vetenskapshistoriker offrade några dagars semester för att delta i den tjugofjärde International Congress of History of Science, Technology and Medicine i Manchester. Med 1400 papers, drygt tjugo parallella sessioner, och nästan 1800 registrerade deltagare torde detta vara en av de största samlingarna på fältet. Nästa gång får man bege sig till i Rio de Janeiro 2017.

ichstm_logo

Själv hade jag inga möjligheter att delta, men försökte ändå följa en del av det som sades via Twitter och konferensens hashtag #ichstm. Men som en bonus har organisatörerna under de senaste veckorna också börjat lägga ut en del media inspelat under konferensen. Man kan till exempel både se och lyssna till Hansok Changs keynote ”Putting science back into the history of science”. Chang argumenterar här för att vetenskapshistorikers upptagenhet med sociokulturella aspekter under de senaste decennierna har fått som konsekvens att man tappat bort vetenskapernas faktiska kunskapsinnehåll, och menar att vi bör sträva efter en bättre balans mellan de båda.

Det finns också en del paperpresentationer inspelade: Häromdagen lade man till exempel ut Patrick McCrays ”Learning to share: Modern astronomers, data, and networks” som ljudspår. Och är man intresserad av de mer blodiga sidorna av medicinens historia kan man lyssna till Anita Guerrinis “The ghastly kitchen: Une affreuse cuisine”. Dessa och ytterligare några presentationer finns tillgängliga här.