Utlysning: Anställning vid Litteraturvetenskapliga institutionen med placering vid Campus Gotland

[via UU]

Uppsala universitet utlyser två anställningar vid Litteraturvetenskapliga institutionen, men med placering vid Campus Gotland (Visby). Anställningarna är knutna till institutionens Liberal Arts-program, och forskarna förväntas stärka både den pedagogiska och den forskningsmässiga miljön runt utbildningen. Sökande ska ha doktorsexamen i litteraturvetenskap, retorik, historia, idéhistoria, eller annan humanistisk doktorsexamen med motsvarande inriktning. Anställningen löper över ett år, eventuellt med förlängning ytterligare ett år. Deadline för ansökan är den 20 januari 2014.

Mer information här.

Job Opportunities: Senior Lecturer in Theory of Science, Gothenburg University

[via FLOV]

The Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science, at the University of Gothenburg, Sweden, announces:

• One position as Senior lecturer in Theory of Science (permanent and full-time);

• One temporary post as Senior lecturer in Theory of science (at least 6 months, full-time).

Application deadline is 13 February, 2014.

For further information, please see:

Permanent position

Temporary position