Flera utlysningar i idéhistoria vid Göteborgs universitet

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, vid Göteborgs universitet, utlyser flera anställningar:

Postdoktor i Idé- och lärdomshistoria, 100 % anställning tills vidare, dock längst 2 år. Tillträde snarast.

Universitetslektor i Idé- och lärdomshistoria (vikariat), 100 % tidsbegränsad anställning 1 juli 2014 till 30 juni 2015.

Universitetslektor i Idé och lärdomshistoria (en eller flera), 100 % tillsvidareanställning, tillträde 1 juni 2015.

Sista ansökningsdag för samtliga tjänster är den 14 maj 2014.

 

Två postdoktortjänster Umeå universitet

Med inriktning på internationalisering inom humaniora utlyser Umeå universitet två tvååriga postdoktortjänster. För att vara behörig att söka ska man ha avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Deadline: 20 november 2013

Mer information här.