Flera utlysningar i idéhistoria vid Göteborgs universitet

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, vid Göteborgs universitet, utlyser flera anställningar:

Postdoktor i Idé- och lärdomshistoria, 100 % anställning tills vidare, dock längst 2 år. Tillträde snarast.

Universitetslektor i Idé- och lärdomshistoria (vikariat), 100 % tidsbegränsad anställning 1 juli 2014 till 30 juni 2015.

Universitetslektor i Idé och lärdomshistoria (en eller flera), 100 % tillsvidareanställning, tillträde 1 juni 2015.

Sista ansökningsdag för samtliga tjänster är den 14 maj 2014.

 

Utlysning: Doktorandanställning i idéhistoria, Göteborgs universitet

[Via GU/LIR]

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, vid Göteborgs universtitet utlyser en till två doktorandaställningar i idé- och lärdomshistoria (jfr ledigkungörelser och allmänna studieplaner).

Ansökningar bedöms inom respektive ämnesråd, som kan komma att anordna intervjuer. Beslut fattas av institutionens prefekt i maj–juni och alla sökande kommer att informeras om resultatet. Anställningarna tillträds 1 september 2014.

Mer information här.