Från bloggosfären: ”The Giant’s shoulders”

Bloggformatet är kanske inte något man omedelbart förknippar med vetenskapshistorisk forskning, men faktum är att alltfler vetenskapshistoriker har börjat blogga under de senaste åren. Här i Sverige är det fortfarande ganska skral med den varan, men internationellt finns det mängder av intressanta bloggar att följa. Men det förutsätter ju att man hittar dit. Ett lämpligt ställe att börja på är då ”The Giant’s shoulders”.

Detta är inte en blogg i vanlig mening, utan snarare en redigerad sammanställning av saker som lagts ut på andra bloggar. Den publiceras runt den 15e varje månad och kommer alltså tolv gånger om året. Så vitt jag kunnat utröna startades denna ”carnival of History of Science” 2008 och har sedan dess ambulerat mellan olika bloggar. Värd för senaste utgåvan (nr 67) är medicinhistorikern Jennifer Evans och bloggen ”Early Modern Medicin”. I detta nummer kan man exempelvis klicka sig vidare till bloggar som rör Keplers utredning om varför snöflingor är sexkantiga, föreställningen om tandmaskar (sic), liksom trehundra år av rymdskeppsfantasier.

Värd för nästa nummer är Fade Singh och ”Compass Wallah blog” (namnet av ett slanguttryck för brittiska lantmätare i kolonialtidens Indien).

fds

Bilden från M. F. Rossi, A trip to Mars, 1920.

 

 

Från bloggosfären: Det enda rationella

Nyligen sjösatte Anders Pedersson, doktorand i Idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet, en blogg i anslutning till sitt avhandlingsarbetet om den svenska kriminologins historia ca 1885-1965. Avhandlingen kommer att fokusera på områdets etablering som vetenskaplig disciplin, och bloggen kommer användas för att diskutera uppslag som dyker upp i arbetet. Bloggen finns här.

Från bloggosfären: ”The Great Ptolemaic Smackdown”

Michel F. FlynnUnder rubriken ”Från bloggosfären” tänker jag framöver presentera bloggar av vetenskapshistoriskt intresse. Först ut blir en sida som nyligen dök upp i mitt Twitter-flöde: matematikern och SF-författaren Michael Flynns mycket underhållande serie bloggposter på The TOF-spot om den kopernikanska revolutionen, det vill säga det historiska skede när en äldre geocentrisk världsbild gav vika för den heliocentriska. Flynns typiska lite raljanta och humoristiska stil illustreras redan i upptakten, där han uppmanar läsare att, innan de avfärdar äldre tiders föreställningar om den stationär jorden som fåkunniga eller vidskepliga, tänker efter själva

Before you laugh at your ancestors, TOF invites you to prove that the earth is, contrary to your senses, in wild and careening double motion: spinning like a top and whipping around the sun without (somehow) leaving the Moon and Air behind, and without everyone stumbling around like dunkards.  You are not allowed to appeal to authority or to the success of NASA, or suchlike things.  You’ve got eyeballs and armillaries, and that’s pretty much it.  Go. TOF will wait here.

Sen fortsätter det på liknande sätt. Av exemplet ovan kan man förstås luras till att tro att detta bara är ett skruvat kåseri med material hämtat från astronomihistorien, men Flynn är bättre än så, mycket bättre. Han är påläst, kunnig och har en fenomenal förmåga att illustrera sina resonemang. Är man seriöst intresserad av dessa frågor finns det förstås andra källor att gräva ner sig i (många av dem finns i Flynns litteraturlistor), men om man vill bilda sig en uppfattning om de vetenskapliga frågor som den kopernikanska revolutionen aktualiserade är detta ett utmärkt ställe att börja på.

Flynns historieskrivning är ännu inte fullbordad. Till dags dato finns sex delar publicerade:

1) The Great Ptolemaic Smackdown

2) Down for the Count

3) The Great Galileo-Scheiner Flame War of 1611-13

4) The Down ‘n Dirty Mud Wrassle

5) Here’s Mud in Yer Eye

6) Comet Creation