CFP: Teknik- och vetenskapshistoriska dagar 2015

[via TVHD]

Den 15–17 april 2015 anordnas den nationella konferensen Teknik- och vetenskapshistoriska dagar i Lund. Konferensen anordnas vartannat år och riktar sig till forskare och doktorander inom teknik- och vetenskapshistoria och angränsande forskningsfält samt till personer verksamma inom museisektorn. Arrangör för 2015 års konferens är avdelningen för idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet i samarbete med Svenska Nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria.

Inbjuden key-noteföreläsare är Kristin Asdal, Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) vid Oslo universitet.

Historiska studier av vetenskap och teknik bedrivs inom en rad discipliner och områden, alltifrån teknik- och vetenskapshistoria, idéhistoria, medicinhistoria, miljöhistoria, ekonomisk historia och teknik- och vetenskapsstudier till etnologi, sociologi och kulturstudier och vi vill uppmuntra doktorander och forskare från samtliga dessa discipliner att delta.

Vi välkomnar deltagare med följande typer av bidrag:

– Individuella papers eller presentationer på valfritt tema

– Förslag på sessioner på valfritt tema

– Individuella bidrag som anknyter till konferensens tema/teman

Inom ramen för konferensen planeras ett antal teman varav ett är ”Universitetshistoria – vägar till vitalisering och reflexion”. Universitetshistoria som genre har varit påfallande traditionell och främst producerats av enskilda lärosäten i samband med olika jubileer. Det universitetshistoriska temat vill därför inbjuda till en bred diskussion om hur denna genre kan förnyas men också göras mer allmängiltig och relevant. Inte minst mot bakgrund av universitetets snabba förändring under senare tid är det angeläget att utveckla en historieskrivning som kan ge nya perspektiv på universitetet som central kunskapsinstitution i samhället. Det inbegriper även kunskapsproduktionens villkor inom andra akademiska institutioner och miljöer samt hur denna kunskap tillämpas inom olika delar av samhället.

På fredag eftermiddag kommer det att finnas möjlighet för konferensens deltagare att besöka kärnkraftverket i Barsebäck för en guidad tur. Noteras bör att antalet platser på denna rundtur är begränsat. Konferensens språk är svenska, övriga skandinaviska språk samt engelska. Sista dag för anmälan av individuella abstracts (250 ord) och förslag på sessioner är 15 januari 2015. Anmälan sker på konferensens hemsida, där även praktisk information om boende, konferensavgift etc. kommer fortlöpande att uppdateras.

Eventuella övriga frågor skickas till: TVHD2015@kultur.lu.se

English summary: 
A national conference on the History of Science and Technology will be held in Lund, April 15–17, 2015. The conference is held every two years and is aimed at graduate students and researchers in the history of technology and science and adjacent research fields and to people working in the museum sector. Organizer for the 2015 conference is the Department of History of Science and Ideas, Lund University in cooperation with the the Swedish National Committee of the History of Technology and Science. The main topic of the conference 
is ”University History—ways to revitalization and reflection.” For further information, please send a message to: TVHD2015@kultur.lu.se or visit our website.

One thought on “CFP: Teknik- och vetenskapshistoriska dagar 2015

  1. Ping: Ny deadline för abstracts till Teknik- och vetenskapshistoriska dagar | Vetenskapshistoria

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s