Utlysning: Universitetslektor i idéhistoria, Stockholms universitet

[via Thord Silverbark]

Institutionen för kultur och estetik söker en universitetslektor i idéhistoria

Arbetsuppgifter: Innehavaren ska i första hand arbeta med undervisning och handledning i idéhistoria på grund- och avancerad nivå. Arbetsuppgifterna innefattar undervisning på olika typer av kurser, såväl kronologiskt som tematiskt upplagda. I arbetet ingår även egen forskning liksom administration och initiering av forskningsprojekt. Eftersom ämnet idéhistoria från årsskiftet 2015 ingår i en ny institutionsorganisation ska innehavaren vara beredd att ta på sig uppgifter som syftar till utveckling av utbildning och forskning i samverkan med företrädare såväl för det egna ämnet som för andra ämnen. Den som anställs bör också aktivt verka för att bidra till extern finansiering av forskning vid institutionen.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande kunskaper som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå. Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som krävs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder: Vid tillsättningen fästs lika och särskild vikt vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vad gäller pedagogisk skicklighet fästs särskilt stor vikt vid bred erfarenhet av undervisning på såväl kurser inom ämnets basutbud som tematiskt specialiserade kurser. Stor vikt fästs vid förmåga att arbeta med kursutveckling och med forskning i samverkan. Vikt tillmäts även administrativ skicklighet och förmåga att samverka med det omgivande samhället samt förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete. Eftersom merparten av undervisningen sker på svenska krävs goda kunskaper i svenska eller annat nordiskt språk, såväl i tal som i skrift.  Meriterande är högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. En sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 hp och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första anställningsåren.

Närmare upplysningar lämnas av prefekten, professor Inga Sanner, tel.08-16 34 05, inga.sanner@idehist.su.se. Frågor om anställningsförfarandet besvaras av Magnus Liw, tel. 08-162554, e-post magnus.liw@su.se Fackliga företrädare är Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S), Lisbeth Häggberg (ST) tfn 08-16 20 00 (vx), samt Gunnar Stenberg (SEKO), tfn 070-316 43 41.

Ansökan: För att söka denna anställning ber vi dig att använda Stockholms universitets webbansökningsformulär här. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse, och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Mall för ansökan om anställning som lärare och universitetets anställningsordning finns på www.su.se/nyanstallning. Observera att maximalt 10 vetenskapliga arbeten får insändas för bedömning.

Välkommen med Din ansökan, med ref nr SU FV-0243-15, senast den 28 februari 2015

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s