Riksbankens Jublileumsfond utlyser medel i anslutning till områdesgruppen Teknik, institution, förändring

[via RJ]

Forskare inbjuds att söka medel för nya nätverk och till gästforskare.

Vetenskapliga landvinningar, teknisk utveckling och institutionella förändringar verkar både i ett längre och ett kortare historiskt perspektiv att gå hand i hand. Hur de samspelar kan med fördel utforskas i flervetenskapliga konstellationer.  Flera nya tekniker har resulterat i snabba och revolutionerande omvandlingar, till exempel nanoteknik, digital informationsteknik, medicinska tekniker och biotekniken. Den globala uppvärmningen aktualiserar frågor om hur teknik, styrformer och institutionella arrangemang bör utformas för att åstadkomma ett nödvändigt omvandlingstryck. Teknikutvecklingsprocesser är komplexa och därmed svåra att förutse och planera. Samhället och dess medborgare har ett behov av en kritisk diskussion om nya tekniker. Det kan handla om att utvärdera de nya teknikerna genom att placera dem i etiska, juridiska, politiska och sociala sammanhang, eller att rikta uppmärksamheten mot osäkerheter och risker som annars kommer i bakgrunden. Forskningen kan bidra till en initierad debatt om teknik och samhällsförändringar.

Områdesgrupp för forskning om teknik, institution, förändring arbetar med detta tema. För att ytterligare gynna initiativ till ny forskning och nya forskningssamarbeten inom detta tema inbjuds forskare utanför områdesgruppen att söka medel till:

  • Nya nätverk. Genom nätverksbidragen önskar RJ öka forskarnas möjlighet till nya, flexibla forskningssamarbeten, främja etablerandet av nya ämnesöverskridande forskningsmiljöer och öka mobiliteten. Nätverken ska alltid omfatta forskare inom humaniora och samhällsvetenskap, men kan även omfatta andra ämnen. De bör inkludera såväl juniora som seniora forskare och ska omfatta deltagare från flera lärosäten. Den som söker anslag ska ha doktorsexamen. Anslaget är högst 150 000 kr per år i maximalt tre år. Inga lönemedel beviljas.
  • Gästforskare. Anslag beviljas för att bekosta en månads vistelse vid ett svenskt lärosäte för en utländsk forskare inom områdesgruppens tema. Tiden ska ägnas åt att slutföra pågående vetenskapliga arbeten, föreläsningar samt att delta vid seminarieverksamheten vid den specifika forskningsmiljön. RJ kan finansiera kostnader för lön, resor, boende och lokaler under forskningsvistelsen. Den sökande ansvarar själv för planeringen och alla praktiska arrangemang (försäkringar, boende, visum och dylikt).

Ansökningarna ska maximalt innehålla 10 000 tecken inkl. blanksteg och skickas per mejl till fredrik.lundmark@rj.se.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s